Wyszukaj
Szukana fraza:
 
Szukaj w:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


Strony transakcji
1. Właścicielem sklepu internetowego, zwanym dalej Sklepem Internetowym, jest firma ORLEN OIL SP. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Opolskiej 100, 31-323 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000102722, NIP: 675-11-90-702, której kapitał zakładowy wynosi 75 093 000 PLN.


2. Dokonującym zakupów w Sklepie Internetowym, zwanym dalej Zamawiającym, jest pełnoletnia osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych.


3. Przedmiotem transakcji – umowy sprzedaży – prowadzonej przez strony transakcji są produkty przedstawione na stronie www Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia.


4. Produkty prezentowane na stronie internetowej są fabrycznie nowe.


5. Ceny towarów w Sklepie Internetowym podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.


6. Do korzystania z usług Sklepu Internetowego konieczne jest połączenie z siecią Internet, posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML.


7. Zamawiającemu korzystającemu z usług Sklepu Internetowego nie wolno używać treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, wulgarnym. Nie wolno nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenia systemów teleinformatycznych Sklepu Internetowego.

8. Sklep Internetowy zastrzega, że w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych dostęp do usług może być utrudniony lub niemożliwy, za co Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności wobec Zamawiających.

9. Sklep Internetowy informuje, że ze względu na publiczny charakter sieci Internet korzystanie z niego może wiązać się z ryzykiem.

Składanie zamówienia


10. Zamówienia w sklepie można składać poprzez Sklep Internetowy, wypełniając formularz znajdujący się na stronie Sklepu (24 godziny na dobę). W tym celu należy dokonać rejestracji w Sklepie Internetowym i zalogować się przy pomocy niepowtarzalnego loginu i hasła (jest nadawane każdemu Zamawiającemu podczas pierwszej rejestracji). Dodatkowe informacje można uzyskać drogą mailową – e-mail: esklep@platinumoil.pl lub telefonicznie – nr tel. + 48 697 101 139 w godz. 8.30-16.30, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt.

11. Zamawiający zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy przypisanego mu loginu i hasła dostępowego, których ujawnienie osobom trzecim następuje na wyłączne ryzyko Zamawiającego.

12. Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość odmowy poszczególnym osobom dostępu do Usług z uzasadnionych przyczyn.

13. Zamówienie może złożyć Zamawiający określony w punkcie 2. Regulaminu. Aby dokonać zamówienia należy prawidłowo wypełnić FORMULARZ ZAMÓWIENIA. Formularze wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie nie będą rozpatrywane. Formularz należy wypełnić w języku polskim.

14. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. 

15. Zamawiający posiadający adres e-mail na ich żądanie będą powiadamiani o statusie zamówienia drogą elektroniczną. W przypadku podania jedynie numeru telefonu, informacja o realizacji zamówienia zostanie przekazana telefonicznie. Zamówienia, które nie zostaną potwierdzone w ciągu 48 godzin nie będą realizowane.

16. Zamawiający ma obowiązek podać prawdziwe dane w formularzu rejestracyjnym.

17. Złożenie zamówienia przez Zamawiającego oznacza wyrażenie zgody na wystawienie przez Sklep Internetowy faktury bez konieczności uzyskania podpisu Zamawiającego.

18. Z chwilą potwierdzenia zamówienia mailowo lub telefonicznie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sklepem Internetowym a Zamawiającym. Potwierdzonego zamówienia nie można anulować. 

19. Zamawiający otrzymuje informację o ewentualnym braku towaru w magazynie i o wydłużeniu w związku z tym czasu realizacji zamówienia. W tym przypadku Zamawiający może zrezygnować z zamówienia brakującego towaru lub wyrazić zgodę na przedłużenie terminu realizacji dostawy.

20. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Sklep Internetowy danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych.

21. W Sklepie Internetowym można dokonywać jedynie zakupów detalicznych, co oznacza maksymalne jednorazowe zamówienie do łącznej kwoty 500 zł netto. Sklep oferuje sprzedaż towarów w opakowaniach 0.6, 1, 4, 5 litrowych.

22. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Sklepu Internetowego oraz z wyrażeniem zgody na otrzymywanie drogą mailową informacji handlowych od Sklepu Internetowego.


Formy płatności


23. Forma płatności: przelew przed dostawą produktu, dokonując wpłaty na konto:

21 1030 1188 0000 0000 0361 9201

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

ul. Senatorska 16

00-923 WarszawaZamówienie zostanie zrealizowane po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty na rachunek bankowy Sklepu przez bank lub po dostarczeniu do Sklepu przez Zamawiającego potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: esklep@platinumoil.pl lub faksem na numer 42 239 47 36.

Dostawa towaru


24. Zamówiony towar będzie dostarczony pod wskazany w zamówieniu adres w terminie 7 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za dłuższy termin doręczenia wynikający z winy doręczycieli (kurier, Poczta Polska) lub za niedostarczenie zamówienia z powodu podania błędnego adresu przez Zamawiającego.

25. Dostawy produktów realizowane są tylko na terenie Polski, przez firmę kurierską DPD  (http://www.dpd.com.pl/).

26. Ostateczny koszt przesyłki będzie podawany przez Sklep Internetowy indywidualnie każdemu Zamawiającemu podczas potwierdzenia zamówienia.

27. Koszt przesyłki za każde 30 kg zamówienia wynosi 15 PLN.

28. Odbiór przesyłki od przedstawiciela Poczty Polskiej lub kuriera musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania Zamawiający przejmuje prawo własności do produktu oraz wszelkie ryzyko związane z jego posiadaniem lub użytkowaniem.

29. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Sklep Internetowy danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) i i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Zamawiający ma prawo wglądu i poprawiania podanych danych. 


30. Do każdej przesyłki dołączamy potwierdzenie zakupu w postaci paragonu (dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej) lub faktury VAT (dla firm lub na życzenie Zamawiającego) . W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT, należy podać nazwę firmy, NIP oraz dokładny adres rejestracji przedsiębiorcy. Konieczność wystawienia faktury Zamawiający określa w Formularzu Zamówienia.Reklamacje, zwroty


31. Zakupiony towar można zwrócić w ciągu 10 dni. Aby dokonać zwrotu towaru należy wypełnić formularz zwrotów znajdujący się na stronie internetowej sklepu. Towar powinien być zwrócony w nienaruszonym opakowaniu fabrycznym. Do zwrotu należy dołączyć dowód zakupu (paragon lub fakturę). Zwrot towaru dokonywany jest na koszt Zamawiającego. Należność za zwrócony towar będzie wpłacana na konto podane przez Zamawiającego, jednakże pod warunkiem otrzymania towaru w opakowaniu fabrycznym i nienaruszonym.

32. Odbierając zamówiony towar Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, należy odmówić jej przyjęcia i spisać protokół szkodowy w obecności przedstawiciela Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Sklepu Internetowego oraz przesłania na adres Sklepu (pocztowy lub e-mailowy) kopii protokołu szkody.

33. Wszelkie reklamacje dotyczące zamówionych towarów należy składać w formie pisemnej, przesyłając je na adres e-mail: esklep@platinumoil.pl oraz bok.trzebinia@orlenoil.pl lub listownie na adres ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Zamawiającego, adres do doręczeń, adres e-mail (jeśli Zamawiający go posiada) oraz zwięzły opis zdarzenia uzasadniającego reklamację. Odpowiedź Sklepu Internetowego na reklamację będzie udzielana w terminie 14 dni od otrzymania pisma od Zamawiającego. Reklamacje nieprawidłowe nie będą rozpatrywane.

Postanowienia końcowe

34. ORLEN OIL SP. z o.o. zastrzega sobie prawo jednostronnego dokonywania zmian w regulaminie oraz wysokości opłat za doręczenie przesyłek.

35. Zmiany w Regulaminie są obowiązujące od chwili zamieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu Internetowego w części Regulamin. Zmiany nie dotyczą już potwierdzonych zamówień.


          
Zaloguj się

Koszyk
Twój koszyk jest pusty

Formularz szybkiego kontaktu
697101139
Newsletter
Upoluj promocję
Akceptuję regulamin